Икона Божией Матери Кардиотисса

Содержание

Монастырь Кера на Крите – Агентство отдыха на Крите, Греция – Ираклион Ру

Икона Божией Матери Кардиотисса

Церкви и монастыри Крита — бесконечная тема: в каждой части острова найдётся множество как маленьких церквушек, так и больших монастырей.

Один из самых известных монастырей острова — святой ставропигиальный женский монастырь Кера Кардиотисса (Μονη Κερας Καρδιωτισσα, Kera Kardiotissa Monastery), или монастырь Богородицы Сердечной, который находится на Крите в области Лассити (Λασιτιου, Lasithi) неподалёку от курортных городов Сталида (Σταλιδα, Stalida) и Малия (Μαλια, Malia). Монастырь Керы расположился в очень живописном месте: здесь, в северных предгорьях хребта Дикти (Δικτη, Dikti) на высоте более шести сотен метров, его окружают горы и хвойные леса, а потрясающий вид на равнину и море добавляет этому месту тишины и спокойствия. Чем же известен этот монастырь, что верующие приезжают сюда из разных частей света?

Монастырь Богородицы на Крите

Доподлинно неизвестно, когда именно был заложен монастырь Керы, и к нашему времени сохранились только ориентировочные сведения. Считается, что Панагия Кера (Παναγια Κερα, Panagia Kera) был построен в Византийский период, а даты основания принято указывать приблизительно между 961 и 1204гг., так как уже в 1333 году монастырь упоминается в писаниях.

Ставропигия (σταυροπηγια, буквально «установка креста») — особый статус, делающий монастыри независимыми от местной епархиальной власти. Крест в этих монастырях водружается собственноручно патриархами, после чего монастырь подчиняется непосредственно патриарху или синоду.

Сейчас это действующий монастырь, на территории которого есть византийская церковь и несколько зданий вокруг небольшого двора с ухоженными фруктовыми деревьями. То, как выглядит церковь в наши дни, в действительности является результатом нескольких этапов строительства, разрушений, восстановлений и реконструкций.

Изначально в этом месте была возведена только церковь с одним нефом и стрельчатым сводом без опорных арок. Позднее после расширения эта часть церкви стала её алтарём, а с западной стороны были достроены два притвора. В последнюю очередь добавилась небольшая часовня, и церковь приобрела сохранившийся до нашего времени вид.

Даже в масштабах острова это не самая большая обитель, и в разное время численность обитательниц монастыря Богоматери Керы Кардиотиссы значительно менялась: говорят, что когда-то здесь находилось до полусотни монахинь.

Сейчас же здесь живут только игуменья и буквально 5-7 монахинь, которые следят за церковью и небольшой, но очень красивой территорией.

Богородица «Кардиотисса» Сердечная: икона Божией матери

Главной святыней монастыря считается икона Богородицы Кардиотиссы — своё имя, как и свою известность, монастырь получил именно благодаря ей. Икона Кера Кардиотисса была написана знаменитым монахом-иконописцем Лазарем еще в девятом веке.

Сюжет иконы вполне обычен — изображённая на ней Пресвятая Богородица с материнской любовью обнимает младенца Иисуса, однако свидетельства о многочисленных исцелениях болезней, происходивших после молитв перед образом, принесли иконе широкую известность.

Молитва об избавлении от сердечных болезней (καρδια — сердце) дополнилась мольбами о здоровье и исцелении в целом, а позднее чудотворная икона Керы упоминалась и как помогающая женщинам при бесплодии — достаточно было только приехать в монастырь, помолиться и попросить о долгожданном ребёнке.

Со временем известность этой иконы принесла ей немало «приключений»: икону Богородицы не один раз похищали и вывозили с Крита, но после каждой кражи она снова оказывалась на острове, о чём теперь существует множество историй и легенд.

Так, самая известная легенда гласит, что турецкие захватчики трижды воровали икону и увозили её в Константинополь.

Тем не менее, каждый раз чудотворная икона чудесным же образом возвращалась обратно в монастырь, и, что особенно интересно, делала она это абсолютно самостоятельно — прилетала на остров Крит по воздуху!

В подтверждение этой легенде есть и «материальные» доказательства: после одного из таких похищений икона и вовсе оказалась на Крите с обломком каменной колонны и цепями, которыми турки приковали её «для надёжности».

Так вот именно эту колонну сейчас можно увидеть во дворе поблизости от входа в церковь, а старинные цепи с тех пор хранятся рядом с иконой.

Что касается истории в научном смысле этого слова, то в 1498 году монастырь Богоматери Керы Кардиотиссы действительно пал жертвой воров, и первая, написанная ещё Лазарем, оригинальная икона была выкрадена и перевезена в Италию.

Почти три сотни лет после кражи, с 1498 по 1799 год, она находилась в римской церкви Святого Матфея. Позднее икона была перемещена в монастырь Святого Евсевия, где она пробыла следующие 128 лет, а в 1927 году ее перенесли в церковь Святого Альфонса на Эсквилинском холме.

Судя по всему, в тот раз оригинал был потерян для монастыря навсегда, по крайней мере с тех самых пор и по настоящее время оригинальная икона так и находится в Риме, а для монастыря Богородицы Сердечной ещё в 1735 году была написана вторая икона, хотя и выполнена она была уже в другом стиле. Тем не менее, эта икона также почитается как чудотворная. А может быть, всё дело в том, что и место, и сам монастырь — святые?

Кстати, с появлением копии история краж не закончилась, и в 1982 году вторая икона также была похищена из церкви. К счастью, копию всё-таки удалось вернуть на место, и вот уже много лет в монастыре всё спокойно 🙂

Церковь Панагия Кера

Церковь Кера известна также и многочисленными фресками, которые относительно неплохо сохранились здесь ещё со времен Византийской империи: роспись в самой древней части церкви относится к самому началу XIV века, а остальные фрески датируются второй половиной и концом XIV века. Чтобы защитить фрески от вандализма во времена турецкой оккупации, местные жители покрывали их толстым слоем извести, скрывая тем самым убранство церкви и её древнее происхождение.

Помимо исключительно религиозной функции, монастырь также участвовал в движении сопротивления и помогал восставшим против Османской империи грекам. Монастырь дважды подвергался нападению турок — в 1822 и 1842 годах, но каждый раз восстанавливался. Позднее, в 1866 году, во время знаменитого Критского восстания здесь находился один из главных центров сопротивления.

Кстати, имейте в виду, что делать фотографии иконы в церкви официально запрещено, хотя некоторые туристы этим и пренебрегают, а вот снимать на территории можно без каких-либо ограничений.

Монастырь Кера Кардиотисса на видео:

Остров Крит, как и вся Греция, полон мифов, легенд и разнообразных историй.

Верить в легенды или придерживаться официальной науки? Решайте сами, но запланировать посещение этого места во время своих путешествий по острову можно в любом случае.

Кера — затерянный в горах монастырь с особой атмосферой и историей.

Помимо всего прочего, это просто очень приятное и красивое место, где можно не только увидеть старинную церковь, зайти в музей и познакомиться с историей и религией, но и насладиться великолепными видами, живой природой, тишиной, в конце концов, если попадёте сюда без экскурсии 😉 Монастырь Кера на Крите, вид на подъезде к территории:

Весь монастырь и церковь можно осмотреть буквально за 25-30 минут, успеете даже заглянуть в церковную лавку с иконами, свечами, мёдом и оливковым маслом, то есть это совсем не та достопримечательность, на которую нужно выделять целый день. Тем не менее, её можно удачно включить в свой маршрут по острову, например, совместить с поездкой на плато Лассити и в пещеру Зевса (Οροπεδιο Λασιτιου, Lassithi Plateau).

Обратите внимание, что у монастыря есть часы посещений, а вход на территорию платный — для взрослых билет стоит 2 евро, детям бесплатно. Свечи в церкви также можно брать бесплатно, однако по желанию можно оставить небольшое пожертвование — для этого есть специальный «сундучок».

Монастырь открывается рано утром, но в середине дня закрывается для всех категорий гостей, и с 13:00 до 15:30 в него попасть нельзя. Совет самостоятельным путешественникам: в монастырь лучше всего приезжать либо с утра пораньше, либо уже ближе к вечеру, когда здесь будет минимум экскурсионных групп.

Вне зависимости от сезона постарайтесь не забыть про соответствующую одежду: в православных храмах мужчинам предписывается снимать головной убор при входе в здание церкви, а женщинам — иметь с собой платок на голову и длинную юбку (по крайней мере, колени должны быть закрыты). Конечно, здесь нет крайне категоричных жёстких правил, и вас никто не прогонит, но в целом лучше придерживаться простого принципа: одежда должна быть скромной, никаких микро-шорт, коротких маек и шляп.

Как добраться до монастыря Керы Кардиотиссы

Монастырь Богородицы находится в северо-восточной части острова Крит неподалёку от деревень Ано Кера (Ανω Κερα, Ano Kera) и Като Кера (Κατω Κερα, Kato Kera), и сюда можно очень легко доехать на автомобиле.

Если вы живёте на северном побережье, то держитесь направления в сторону города Малия, откуда начинается дорога вглубь острова.

Следите за указателями на плато Лассити — монастырь находится как раз по пути к плато и пещере Зевса, а это очень известные места, и на дорогах будет масса указателей как по направлению с востока, так и с запада.

Доехали до Малии — поворачиваем с федеральной трассы на юг. После съезда на эту дорогу вам останется проехать всего порядка 11-13 километров.

Здесь совсем не широкие, не скоростные, но вполне хорошие асфальтированные дороги, и оставшаяся часть пути по довольно красивым небольшим серпантинам позволит доехать до монастыря за 20-25 минут с остановками на обзорных площадках.

Самое простое — нажмите на значок церкви на карте, выберите «Добраться: сюда», и впишите откуда вы собираетесь выезжать — маршрут будет построен автоматически. Монастырь Кера Кардиотисса на карте Крита:

Все достопримечательности на одной карте »»»

Монастырь Кера Кардиотисса, координаты для GPS: 35.22458, 25.46148

Монастырь расположен немного в стороне от основной дороги, и у него есть своя небольшая парковка — место для автомобиля точно найдётся! Имейте в виду, что на рейсовом автобусе сюда попасть не получится, а поездка такси может оказаться довольно дорогой. Поэтому либо добирайтесь на арендованной машине самостоятельно, либо рассмотрите варианты с готовыми экскурсиями или персональными гидами.

Кстати, для любителей пеших прогулок здесь найдётся не только интересный маршрут, но и соответствующая легенда: неподалёку есть ущелье и тропа, по которой, по преданию, шла сама Богородица. В пути она остановилась отдохнуть, прислонилась к скале и… в скале остался отпечаток её ладони! Но это тема для отдельной статьи 😉

Экскурсия в монастырь Керы Кардиотиссы

Если вы религиозный человек, и вам интересна тема монастырей Крита, то посещение Керы Кардиотиссы обязательно должно быть в неё включено.

Если же религия — не основная цель вашего визита на остров, то в монастырь можно заехать по пути к другим достопримечательностям — место и правда завораживает своим спокойствием и красотой, особенно по вечерам. Интересно? Мы будем рады предложить вам:

Хороших путешествий!

Источник: //www.heraklion.ru/chem-zanyatsya/chto-posmotret/monastyr-kera-kardiotissa/

Икона кардиотисса сердечная

Икона Божией Матери Кардиотисса

Избранней Божией Матери, Царице небеси и земли, милостиво даровавшей нам во утешение образ Свой святый, похвальное пение приносим.

Кера Кардиотисса — вознесенная богом, почитаемая людьми…

Ты же, Пречистая Дево Богородице, предстательством Твоим у Сына Твоего и Бога нашего не остави нас, зовущих Ти: Радуйся, Благодатная, радость духовную в сердца наша изливающая.

Икос 1

Ангел предстатель возвещаше Ти радостно, Богоотроковице, яко имаши родити Спасителя миру, Христа Сына Божия. Мы же таковому о Тебе благоволению Божию умиляяся, с любовию зовем Ти:

Радуйся, Дево обрадованная.

Радуйся, Дщи благословенная.

Радуйся, миру Спасителя рождшая.

Радуйся, род человеческий облагодатствовавшая.

Радуйся, яко Тобою Бог воплотися.

Радуйся, яко Невидимый в Тебе изобразися.

Радуйся, Благодатная, радость духовную в сердца наша изливающая.

Кондак 2

Видяще Тя на иконе Твоей на престоле возседающую и Сына Твоего Божественнаго на руку Твоею держащую, покланяемся милосердию Твоему, Тобою, Пречистая, на нас, недостойных, присноявляемому, Сыну Твоему и Богу нашему вопиюще: Аллилуиа.

Икос 2

Разум человеческий не возможет постигнути тайны воплощения от Тебе Бога Слова, Богоизбранная Дево. Сего ради таинству дивящеся, прославляем крайнее снизхождение Владычнее к нам, земнородным, Тебе же зовем таковая:

Радуйся, Творца небесе и земли рождшая.

Радуйся, грешных с Богом примирившая.

Радуйся, в рождестве и по рождестве Дево.

Радуйся, к смертным благоволение.

Радуйся, ада и смерти попрание.

Радуйся, вечныя жизни дарование.

Радуйся, Благодатная, радость духовную в сердца наша изливающая.

Кондак 3

Силою Вышняго осененная, смиренно повиновалася еси, Богоневестная Дево, воли Божией о Тебе, в Совете Предвечнем предопределенней, яко имаши быти Материю Единаго от Троицы, Христа Жизнодавца. Мы же, смирению Твоему научаяся, Господу, тако благоволившему о создании Своем, воспеваем: Аллилуиа.

Икос 3

Имея матернее о всех всеблагое промышление, выну являла еси, Царице Небесная, чудеса и знамения, спасающи люди Своя от всех нападений вражиих. Не престай и ныне спасати ны от бед и напастей, поющих Ти:

Радуйся, неусыпная наша Молитвеннице.

Радуйся, рода христианскаго Заступнице.

Радуйся, в злых обстояниих скоро помогающая.

Радуйся, в печалех и скорбех утешающая.

Радуйся, всех христиан Похвало.

Радуйся, вечныя радости Ходатаице.

Радуйся, Благодатная, радость духовную в сердца наша изливающая.

Кондак 4

Бури житейския избегающи, в тихое пристанище под осенение иконы Твоея, Преблагая Мати, вернии притекают и мольбы своя пред тою возносят, Богу же зовут о Тебе: Аллилуиа.

Икос 4

Слышаша людие многия чудеса от иконы Твоея «Кардиотиссы» истекающия, и ко оной припадающе, покланяхуся ей, аки Тебе Самой сущей, со умилением вопиюще:

Радуйся, моления наша приемлющая.

Радуйся, чистотою Своею нас освящающая.

Радуйся, от всех земнородных ублажаемая.

Радуйся, всего мира Ходатаице.

Радуйся, сокровище благодати неистощимое.

Радуйся, милости приснотекущий источниче.

Радуйся, Благодатная, радость духовную в сердца наша изливающая.

Кондак 5

Яко боготечную звезду во тьме грехов блуждающим явила еси, Богомати Пречистая, икону Твою «Кардиотиссу» и яко многосветлый светильник поставила еси ю во обители Критстей, еюже исцеления недужным подаеши, подвизающи верныя славити Тя и пети о Тебе Богу: Аллилуиа.

Икос 5

Видяще зде, на земли, святую икону Твою, Владычице, исцелений струи точащую, познаем величие Твое на небеси и с любовию вопием Ти сице:

Радуйся, заблуждших Путеводительнице.

Радуйся, вдов и старцев Попечительнице.

Радуйся, сирот и немощных Окормительнице.

Радуйся, юных к целомудрию Наставнице.

Радуйся, иноков и инокинь Верховная Игумение.

Радуйся, рода христианскаго Покровительнице.

Радуйся, Благодатная, радость духовную в сердца наша изливающая.

Кондак 6

Проповедует милости и чудеса Твоя обитель в веси Кера, стяжавши икону Твою чудотворную. Ты же, Мати Божия, тако возлюбила еси место сие, яко и по триех похищениих иконы Твоея, паки семо возвращала еси ю, подвизая благодарно пети о Тебе Богу: Аллилуиа.

Икос 6

Возсия яко пресветлая заря икона Твоя, Богомати, и многими лучами чудес всех, блуждающих во тьме грехов и страстей, озари, подвизающи звати Тебе:

Радуйся, Отроковице, Богом Отцем избранная.

Радуйся, Пречистая Дево, Духом Святым осиянная.

Радуйся, рождеством Сына Божия возвеличенная.

Радуйся, в женах благословенная.

Радуйся, паче Горних Сил превознесенная.

Радуйся, Престолу Господню выну предстоящая.

Радуйся, Благодатная, радость духовную в сердца наша изливающая.

Кондак 7

Хотяще от зол и бед избавитися, со слезами предстоим пред иконою Твоею честною, Владычице, молящи, да не презриши прошений наших, но спасеши всех, присно зовущих Сыну Твоему: Аллилуиа.

Икос 7

Дивна показал еси дела Твоя в Пречистей Матери Твоей, Господи, и дивну даровал еси нам Ея икону, да вси, взирающии на сию, со умилением сердечным превозносят Рождшую Тя похвалами сими:

Радуйся, Честнейшая Херувим.

Радуйся, Славнейшая Серафим.

Радуйся, неприступнаго Божества селение.

Радуйся, Ангелов непрестанное удивление.

Радуйся, Святая Святых большая.

Радуйся, Божества кивоте освященный.

Радуйся, Благодатная, радость духовную в сердца наша изливающая.

Кондак 8

Странствие наше земное, многих скорбей преисполненное, услаждаеши нам, Мати Божия, чудотворными иконами Твоими, ихже неисчетное множество по всей земли явила еси; о сем убо радующеся и благодаряще Тя, вопием Богу: Аллилуиа.

Икос 8

Весь мир христианский славит Тя, Преблагословенная Богородице, и всем верным утешительно есть взирати на святую икону Твою, на нейже зрим Тя, на руку Твоею держащую Предвечнаго Богомладенца Христа, и предстоящия Ти пророки Давида и Соломона, Исаию и Аввакума. Темже покланяющеся чудотворному образу Твоему, со умилением глаголем Ти сице:

Радуйся, Солнце Правды нам явльшая.

Радуйся, словеса Господня в сердце Своем слагавшая.

Радуйся, красото несравненная.

Радуйся, доброто несказанная.

Радуйся, Купино Неопалимая.

Радуйся, Цвете Благоуханный.

Радуйся, Благодатная, радость духовную в сердца наша изливающая.

Кондак 9

Все естество Ангельское на небеси благоговейно Тебе служит, Небесная Царице, человецы же на земли немолчныя хвалы Тебе приносят, яко твердым Твоим предстательством от бед заступаеши, и скорбей избавляеши, и молишися о всех верою зовущих: Аллилуиа.

Икос 9

Ветия многовещанныя не возмогут по достоянию воспети Твоя, Пренепорочная Дево, милости, роду человеческому изливаемыя. Мы же, неисчетная чудеса от икон Твоих являемая, видяще, и душею и сердцем радуяся, глаголем Ти:

Радуйся, пречудное всех с Богом примирение.

Радуйся, милости Своя чрез чудотворныя иконы Твоя подающая.

Радуйся, скорбь нашу в радость претворяющая.

Радуйся, печали наша утоляющая.

Радуйся, яко милосердие к падшим являеши.

Радуйся, яко безчисленная щедроты всем подаеши.

Радуйся, Благодатная, радость духовную в сердца наша изливающая.

Кондак 10

Спасти хотя весь род человеческий от погибели вечныя, дарова нам Тебе Сын Твой и Бог наш в Споручницу и Ходатаицу на Страшнем Суде Его, да вси благодарственно воспоем Ему: Аллилуиа.

Икос 10

Стеною несокрушимою буди нам, Заступнице наша усердная, от врагов видимых и невидимых, даруя всем благоденствие, мир, тишину и покой, да ущедряеми милостию Твоею возглашаем Тебе:

Радуйся, мир и тишину во градех селящая.

Радуйся, благочестивым правителем вспомоществующая.

Радуйся, обителей иноческих неусыпная Блюстительнице.

Радуйся, домов и семейств неустанная Хранительнице.

Радуйся, яко гонимых и обидимых заступаеши.

Радуйся, яко страждущих и плененных скоро свобождаеши.

Радуйся, Благодатная, радость духовную в сердца наша изливающая.

Кондак 11

Пение наше смиренное не презри, Всещедрая Владычице, и молитву, приносимую Тебе, услыши: к Тебе бо единей прибегаем и от Тебе помощи получити чаем, вопиющи о Тебе Богу: Аллилуиа.

Икос 11

Светлыми лучами чудес просвещаеши весь мир христианский, Мати Божия, и заступаеши люди православныя.

Темже припадая ко образу Твоему, со умилением поем:

Радуйся, о Тебе бо радуется Ангельский собор.

Радуйся, о Тебе бо торжествует человеческий род.

Радуйся, Целительнице наша в болезнех телесных.

Радуйся, Утешительнице наша в печалех душевных.

Радуйся, горняго и дольняго мира Всецарице.

Радуйся, небеси и земли Владычице.

Радуйся, Благодатная, радость духовную в сердца наша изливающая.

Кондак 12

Благодать Божия, причастная иконе Твоей, «Кардиотисса» именуемей, влечет к ней всех, милости и исцеления от Тебе ожидающих и Сыну Твоему благодарно вопиющих: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще Твое неизреченное матернее ко всем милосердие, Богородице Всещедрая, хвалим Тя, благословим и со благоговением покланяемся Тебе в честней иконе Твоей: веруем бо и уповаем, яко испросиши у Сына Твоего и Бога нашего вся благопотребная нам ко спасению, с любовию приносящим Ти песни таковая:

Радуйся, Мати и Дево преблагословенная.

Радуйся, Богородице препрославленная.

Радуйся, Владычице, Безплотнаго воплотившая.

Радуйся, плоть Свою Ему заимодавшая.

Радуйся, у Креста Сына Своего страдавшая.

Радуйся, по Воскресении Его радость неизглаголанную имущая.

Радуйся, Благодатная, радость духовную в сердца наша изливающая.

Кондак 13

О Всепетая Мати, Госпоже Дево Богородице, Господа и Бога нашего во спасение нам рождшая, приими милостиво сие малое умиленное моление наше и Сыну Твоему принеси, да помилует и спасет нас, вопиющих Ему: Аллилуиа.

(Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1).

Молитва

О Пресвятая Дево, Мати Христа Бога нашего, Царице небесе и земли! Вонми многоболезненному воздыханию душ наших, призри с высоты святыя Твоея на нас, с верою и любовию покланяющихся Пречистому образу Твоему: се бо, грехми погружаеми и скорбьми обуреваеми, взирая на Твой образ, яко живей Ти с нами, приносим смиренныя моления наша, не имамы бо иныя помощи, ни инаго предстательства и утешения, токмо Тебе, о Мати всех скорбящих и обремененных. Помози нам немощным, утоли скорбь нашу, настави на путь правый нас заблуждших, уврачуй болезненная сердца наша и спаси безнадежных. Даруй нам прочее время живота нашего в мире и покаянии проводити, подаждь христианскую кончину и на Страшном Суде Сына Твоего явися нам милосердная Предстательница, да всегда поем, величаем и славим Тя, Благую Заступницу рода христианскаго, со всеми угодившими Богу. Аминь.

国産旧車・クラシックカー・ヴィンテージカー・ノスタルジックカーを愛する自動車博物館

— DarkRed/Red Gunmetal/Gray 無し 防犯登録のみ(+500円) 防犯登録+TSマーク(+2000円) 防犯登録+盗難補償(+4300円) 全て付ける(+5800円) 個人宅宛/値引きなし 店舗受取/2000円引+防犯登録無料 西濃営業所留/2000円引() 法人・商店宛/2000円引 受取店を選択 当店(神戸市兵庫区) リンリン芦屋店(芦屋市)

推奨身長

サイズ適応身長(cm)
W86×H84×D39cm148~195cm

商品説明

24″という絶妙なサイズ感が、都会での小回りやコンパクトな収納性を両立させる。

コストパフォーマンスにも優れた優等生。

Источник: //travel70.ru/ikona-kardiotissa-serdechnaja/

Монастырь Кера Кардиотисса: описание, история, как добраться

Икона Божией Матери Кардиотисса

Слава о чудодейственных свойствах иконы Богородицы на Крите давно распространилась за пределами Греции. Ежегодно в храм, где она хранится, съезжаются тысячи паломников.

Хотя скромный с виду монастырь Кера Кардиотисса не входит в число самых значительных и популярных достопримечательностей острова. Сюда приезжают те, кто просит за себя и своих родных о здоровье, защите и чуде материнства.

Каждый год 8 сентября в Kera Kardiotissa Monastery особенно много людей — это день Рождества Богородицы.

Описание и история храма

Храм расположен в красивом и зеленом месте, на территории живописного плато Лассити, в окружении гор, на высоте более 600 метров над уровнем моря. Монастырь женский, действующий.

Сегодня его стены — это скромная обитель всего нескольких монахинь, а еще в начале нашего столетия их было около 50.

Насельницы ухаживают за монастырскими достопримечательностями, следят за чистотой территории, работают с туристами.

Обитель состоит из нескольких строений:

  • Каталикона (главной церкви);
  • Двух притворов;
  • Часовни;
  • Музея;
  • Церковной лавки.

Точная дата возведения монастыря Кера Кардиотисса не известна. Однако он уже существовал в 1333 году, как указано в Византийских хрониках. Предположительно дата его основания находится в пределах между 960-ым и 1200-ым годами — как раз во Второй Византийский период развития острова.

История храма чем-то схожа с другими подобными, когда где-нибудь в горах или в пещере в Греции или на Кипре случайно находили икону Богородицы, и на этом месте возводили монастырь. Это связано с иконоборческим политическим движением VIII-IX вв. в Византии, которое заставило монахов-иконопочитателей прятать реликвии далеко от глаз людских на многие годы.

Икона Богородица Неустанной помощи

То же случилось и с иконой Богородицы Кардиотисса. Она была написана в IX веке гениальным иконописцем Лазарем Константинопольским. Преподобный Лазарь занимался иконописанием во славу Бога, Пречистой Девы Марии и Святых.

В период иконоборчества безжалостно уничтожалось все, что было связано с христианской верой. Преследованиям подвергались и создатели икон. К иеромонаху и рисовальщику Лазарю были применены жестокие пытки. Но он не потерял своей веры даже после многократных истязаний, и продолжал писать лики Святых.

Благозвучное название храма Кера Кардиотисса переводится с греческого, как Госпожа Богородица Сердечная: Богоматерь изображена сидящей с Младенцем Иисусом на коленях, поддерживая его левой (значит, со стороны сердца) рукой. «Сердце» в переводе с греческого «kardiá».

Икону дважды похищали турки: в первый раз — по приказу византийского императора Феофила. Но икону вернули и приковали к мраморной колонне цепью. Тогда ее похитили во второй раз, причем вместе с тем, чем и к чему она была прикована. И снова икона была возвращена.

Третий раз для иконы стал знаковым — ее украл торговец вином из Рима в 1498 году, чтобы привезти в свой город. В дороге он заболел и вынужден был остановиться в чужом доме. Предчувствуя скорую кончину, он признался в злодеянии хозяевам, и попросил, чтобы реликвию сохранили и отдали в церковь.

Богородица часто являлась женщинам, проживающим в том доме, и каждый раз вовремя. Вот ее и назвали «Богородицей Неустанной помощи».

Только через год после смерти торговца-вора икону передали в храм Святого Матфея, а данное название за ней так и закрепилось.

В дальнейшем ее перевозили в монастырь Святого Евсевия, затем — в храм Богородицы в Пастеруле, а сегодня она хранится в храме Святого Альфонса в Риме.

Те самые столб и цепь, которыми была прикована икона Богородица Неустанная помощь, хранятся во дворе монастыря. И каждый посетитель имеет право дотронуться до святынь, помолиться и получить помощь от Высших Сил.

Икона Богородица Сердечная

Икона Панагия Кардиотисса в Критском монастыре — это копия, написанная неизвестным художником в 1795 году. Божья Матерь в темно-красном одеянии и темно-синем хитоне восседает на троне. Она держит Божественного Младенца перед собой, а рядом с ней и Богомладенцем изображены Пророки Давид, Соломон, Исаия и Аввакум.

Несмотря на то, что автор остался для истории неизвестным, эта икона, как и «первая» от Лазаря, обладает чудодейственными и исцеляющими свойствами. Люди ради нее и приезжают в монастырь, чтобы дотронуться и помолиться. Отмечено, что от самых горячих просьб и молитв у Богородицы «выступают» слезы.

Последняя неудачная попытка кражи иконы произошла в 1892 году. Воры украсть-то украли, но по дороге почему-то бросили. Реликвию тут же доставили обратно в монастырь в составе группы верующих.

Как добраться до монастыря

Женский монастырь с аккуратным монастырским двориком территориально расположен недалеко от курорта Малиа, не доезжая до местечка Ано Кера (или просто Kera).

Добираться до комплекса можно двумя путями — на экскурсионном автобусе с группой или самостоятельно на машине. Кстати, рядом с входом есть небольшая парковка.

Не забывайте одеться в монастырь подобающим образом: женщины — с платком на голове, мужчины — с непокрытой головой, те и другие — в пристойной одежде.

Специально для Лилия-Тревел.РУ – Анна Лазарева

Источник: //liliya-travel.ru/greece/dostoprimechatelnosti/monastyir-kera-kardiotissa-opisanie,-istoriya,-kak-dobratsya.html

Икона Божией Матери – Кардиотисса (Сердечная)

Икона Божией Матери Кардиотисса

Рукописная икона, выполнена на липовой доске с дубовыми шпонками, льняная паволока, меловой левкас, сусальное золото, натуральные минеральные пигменты, олифа, лак.
Октябрь. 2018 год. город Сергиев Посад. Иконописец: Осипов Александр.

Кардиотисса – одна из разновидностей икон Божией Матери типа «Умиление». С греческого «Кардиотисса» переводится как «Сердечная». “Сердечная” это состояние тревоги, забота матери о своем ребенке, действие не столько даже физическое, сколько пронизанное духовностью, одухотворенное. Это жалость и боль, плач и скорбь, вера и надежда и гордость матери.

Светлая радость материнства, великая и живительная, всегда идущая параллельно с тревогой за будущее своего ребенка, такого трогательного, беззащитного и беспомощного на заре жизни. Умиление – это образ и состояние, такое понятное и близкое людям. На иконе отображены ласкающееся Дитя Христос на руках Матери. Икона выражает нежность и любовь Матери и Сына.

Мария нежно и ласково прижимает к себе сидящего на руках Сына. Младенец Христос прильнул к щеке Своей Матери, ласково обнял Богородицу. Взгляд Марии устремлен словно в будущее.

Что она в нем прозревает? Откуда этот мягкий, светлый, пронизывающий взгляд? Что она видит в каждом человеке, внутри каждого из нас, наших будущих поколений? Обнимая Сына, Богородица предчувствует Его будущие страдания, знает что вскоре Сыну предстоит взойти не крест. На лике Богоматери отражены скорбь и сострадание.

Она смотрит на нас, своим печальным взглядом проникая до самого дна души. Она видит нас и одновременно весь мир, со всеми нашими грехами, страданиями, взлетами и падениями. Её взгляд печален и строг. Но слова молитвы словно смягчают её взор и мы начинаем ощущать что Богородица сострадает нам, её взор словно наполняется проникновенным теплом и умиление переносится на нас.

На иконе гармонично сочетаются багряный цвет мафория Пресвятой Богородицы, белый цвет хитона и оранжевый клав Спасителя, эти два близких по цветовому спектру цвета задают мягкий колорит всей иконе.

История иконы “Кардиотисса”

История иконы тесно связана с женским монастырем Кера Кардиотисса – Богородицы Сердечной. Он расположен в живописном месте, в окружении гор на высоте 622 метра.

Внутри монастыря находится византийская церковь, главной святыней которой считается икона Богородицы Кардиотиссы.

Икона знаменита тем, что исцеляет страждущих, а так же, своей легендарной историей и многочисленными приключениями.

Монастырь был возведен в XIII веке в Византийский период. Название монастырю дала икона Богородицы Кардиотиссы, которая была написана, согласно преданиям, в VIII веке монахом-иконописцем Святым Лазарем. Икона издревле считалась чудотворной: она исцеляла больных и немощных, особо она помогала женщинам, у которых не было детей.

Три раза чудотворную икону крали турки и увозили в Константинополь, однако она неизменно возвращалась. Ими была даже предпринята попытка приковать икону цепью к мраморной колонне, но и это не дало результатов. Икона Богородицы Кардиотиссы снова вернулась, как говорят вместе с цепью и даже колонной.

И действительно, в монастырском дворе стоит колонна, а на иконостасе рядом с образом находится цепь. Действительно, чудотворная икона! В 1498 году икону Керра Кардиотисса украл торговец вином и вывез в Италию. А та икона, которая находится в монастыре и по сей день, является копей, написанной в 1735 году.

Однако и она так же, считается чудотворной, видать место здесь особенное – святое.

Тем не менее, святость места не помешала военным действиям: после падения Византийской империи и захвата Крита турками, территория монастыря Кера Кардиотисса служила пристанищем и укрытием для повстанцев. А в период 2-й мировой войны немецкое командование в монастыре оборудовало тюрьму.

Сегодня монастырь Кера Кардиотисса представляет собой тихое и спокойное место. Он может укрыть от мирских соблазнов 25 человек, однако сегодня там живут всего несколько монашек и игуменья. На территории монастыря находится музей, в котором представлены предметы церковной утвари и книги.

И еще раз икона была похищена в мае 1982 года контрабандистами древностей. Но они они просто бросили ее, считается, что под силой ее необычайного воздействия. Она была доставлена в храм Св. Мины в Ираклионе, откуда верующие несли ее на руках 50 км, чтобы поместить на ее прежнее место, в церковь монастыря.

Теперь она находится в Кафолической (соборной, всеобщей) церкви монастыря, под ней надпись Матерь Божья и Госпожа Кардиотисса (Кера Кардиотисса), так называется сегодня женский монастырь который находится на въезде плато Ласити на острове Крит. Написана икона в 1795 году неизвестным художником на медном листе.

В чем помогает образ божией матери – кардиотисса

– Помогает бездетным женщинам– Дарует избавление от недугов разных, телесных и духовных– Помогает утешить скорбящих и страждущих– Дает надежду, силу духа и укрепляет веру– Исцеляет душевные травмы, избавляет от переживаний

– Помогает вести размеренную праведную жизнь.

Купить икону Божией Матери – Кардиотисса (Сердечная)

В иконописной мастерской Радонежъ, Вы всегда сможете купить, либо заказать икону Божьей Матери “Сердечная”. Мы осуществляем бесплатную доставку по всей России.

Высококвалифицированные специалисты нашей мастерской, подберут оптимальное оформление иконы, объяснят символический смысл заложенный в образе.

Каждый список Богородицы выполненный иконописцами мастерской Радонежъ, как и любая икона ручной работы, несет в себе живое тепло человеческих рук и любящего сердца. Каждая икона написанная с любовью уникальна и неповторима.

Купить икону Божией Матери – Кардиотисса, можно позвонив нам по телефону, либо заполнив форму заказа. Мы с радостью напишем икону по понравившемуся вам образцу.

Мы приложим все свои силы, навыки и умения, весь свой духовный опыт, чтобы икона приобретенная в нашей мастерской, осветила Ваш дом, принесла мир, любовь и благополучие всем домочадцам.

Строгий и печальный взгляд Царицы Небесной постоянно напоминает нам, что Русь свята, свет всему миру, что цель русского народа нести веру Христову миру, который сейчас так нуждается в этом. На протяжении всей истории нашей страны, светит нам особым светом духовной звезды Мать, прижимающая к себе Ребенка.

Источник: //ikona-radoneg.ru/kardiotissa-serdechnaya/

Икона Божией Матери «Кардиотисса» («Сердечная»)

Икона Божией Матери Кардиотисса

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.